Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42341
Nhan đề: Cuộc chiến công nghệ Hoa kỳ - Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn, Thị Hải Yến
Từ khoá: Mỹ
Trung Quốc
Khoa học
Công nghệ
Chiến tranh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.42-50
Tóm tắt: Trong vài thập niên vừa qua, Trung Quốc đã xây dựng được một năng lực khoa học - công nghệ (KH-CN) dựa trên đổi mới sáng tạo đáng nể, tiệm cận - thậm chí vượt qua Mỹ trong một số chỉ số chính. Điều này đã tạo nên những nguy cơ không nhỏ đối với vị thế dẫn đầu của Mỹ về KH-CN, mà hệ quả của nó là ảnh hưởng tới sự thịnh vượng và an ninh của nước Mỹ. Trên cơ sở so sánh khoảng cách về KH-CN giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời, chỉ ra những thách thức đối với Mỹ từ sự trỗi dậy về KH-CN của Trung Quốc, bài viết cho rằng chiến tranh công nghệ Mỹ - Trung, từ góc nhìn của Mỹ, gần như là sự lựa chọn duy nhất.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42341
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.