Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42397
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Sơn-
dc.date.accessioned2021-01-13T03:14:15Z-
dc.date.available2021-01-13T03:14:15Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0494-6928-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42397-
dc.description.abstractTiến trình lịch sử - văn hóa - văn học Việt - Hàn thế kỷ X-XIV không có mối quan hệ trực tiếp nhưng cũng nằm trong quỹ đạo vùng Đông Bắc Á và chịu ảnh hưởng rõ nét của Trung Quốc. Vận dụng phương pháp văn học sử và so sánh, bài viết nhấn mạnh tính tương đồng của quá trình hình thành nền văn học bác học hai dân tộc Việt - Hàn từ giai đoạn khởi đầu, sự du nhập của chữ Hán - văn học Hán thời Ba vương quốc (thế kỷ IV) đến hết thời Koryo (cuối thế kỷ XIV) ở Hàn Quốc với giai đoạn chuyển từ Bắc thuộc (thế kỷ I) đến hết thời Trần (cuối thế kỷ XIV) ở Việt Nam. Nhận diện sự chi phối đời sống tư tưởng, khoa cử, quan niệm thẩm mỹ, tính tương đồng của hiện tượng “tam giáo đồng nguyên” và hệ thống thể loại văn học cơ bản trong văn học hai nước thế kỷ X-XIV: truyện thiền sư, truyện chí quái, liệt truyện Nho giáo, ghi chép lịch sử...vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 09 .- Tr.15-25-
dc.subjectVăn học trung đại Việt Namvi_VN
dc.subjectVăn học trung đại Hàn Quốcvi_VN
dc.subjectSo sánh văn học Hàn - Việtvi_VN
dc.subjectTruyện thiền sưvi_VN
dc.subjectLiệt truyện Nho giáovi_VN
dc.titleTương đồng lịch sử văn học Việt - Hàn thế kỷ X - XIVvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.