Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42419
Title: Trong công tác kiểm tra, giám sát tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy
Authors: Anh Minh
Keywords: Lãnh đạo
Cấp ủy
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.13-15
Abstract: Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ qua cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện U Minh (Cà Mau) đã luôn quan tâm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Nhờ đó, hoạt động kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới; chất lượng, hiệu quả, hiệu lực trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nâng lên rõ rệt; số đảng viên, tổ chức đảng phải xử lý kỷ luật giảm so với nhiệm kỳ trước, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, tạo động lực để Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42419
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.