Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42477
Title: Có thể giảm độc tính trên tim của thuốc anthracyclin
Authors: Trí Mai
Keywords: Độc tính
Tim
Thuốc anthracyclin
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 614 .- Tr.07-08
Abstract: Theo kết quả đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp trình bày tại Hiệp hội Ung thư Y tế châu Âu, các thuốc chẹn beta và /hoặc rennin angiotensin có thể có tác dụng trong việc ngăn ngừa tác dụng phụ trên tim khi sử dụng anthracyclin để điều trị ung thư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42477
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.