Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42477
Nhan đề: Có thể giảm độc tính trên tim của thuốc anthracyclin
Tác giả: Trí Mai
Từ khoá: Độc tính
Tim
Thuốc anthracyclin
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 614 .- Tr.07-08
Tóm tắt: Theo kết quả đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp trình bày tại Hiệp hội Ung thư Y tế châu Âu, các thuốc chẹn beta và /hoặc rennin angiotensin có thể có tác dụng trong việc ngăn ngừa tác dụng phụ trên tim khi sử dụng anthracyclin để điều trị ung thư.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42477
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.