Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42601
Nhan đề: Các phương pháp điều trị khô mắt
Tác giả: Võ, Huỳnh Nhi
Từ khoá: Phương pháp
Khô mắt
Điều trị
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 614 .- Tr.24-25
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số phương pháp điều trị khô mắt có thể thực hiện tại nhà để giảm các dấu hiệu và triệu chứng của khô mắt. Tuy nhiên, để điều trị thành công hội chứng khô mắt đòi hỏi sự hợp tác và tuân thủ của bệnh nhân theo hướng dẫn của bác sĩ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42601
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.