Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42661
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Thanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mỹ Bình-
dc.contributor.authorTrịnh, Hoài Vũ-
dc.contributor.authorPhạm, Văn Quang-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phong Lan-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Xuân-
dc.date.accessioned2021-01-14T07:07:10Z-
dc.date.available2021-01-14T07:07:10Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42661-
dc.description.abstractGừng gió (Zingiber zerumbet Smith) là một cây hoang dại, thường mọc ở độ cao 300 m và 500 m trên núi Cấm, tỉnh An Giang. Nghiên cứu thực hiện để xác định ảnh hưởng của phân bón và độ cao trồng đến năng suất và hàm lượng các hoạt chất, đặc biệt là zerumbone. Kết quả cho thấy, công thức bón (tính cho 1 ha) 1 tấn phân hữu cơ và phân bón hóa học 110 kgN-30 kgP₂O₅- 100 kgK₂O có năng suất củ cao nhất, đạt 6,1 tấn/ha khác biệt có ý nghĩa với công thức không bón phân (2,8 tấn/ha) và công thức chỉ bón phân hữu cơ (4,0 tấn/ha). Tuy nhiên, trồng gừng gió ở các độ cao khác nhau cho năng suất củ không khác biệt. Hàm lượng zerumbone của gừng gió trồng ở khu vực chân núi đạt 29,44%, ở độ cao 300 m và 500 m lần lượt là 25,2% và 27,0 %. Kết quả nghiên cứu cho thấy cây gừng gió có thể di chuyển xuống trồng ở vùng chân núi Cấm.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 391 .- Tr.53-58-
dc.subjectĐộ cao trồngvi_VN
dc.subjectGừng gióvi_VN
dc.subjectPhân bónvi_VN
dc.subjectTinh dầuvi_VN
dc.subjectZezumbonevi_VN
dc.titleẢnh hưởng của phân bón và độ cao trồng đến năng suất, hàm lượng tinh dầu của gừng gió (Zingiber zerumbet Smith) tại Núi Cấm, An Giangvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.6.131


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.