Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42699
Title: Đánh giá tính kháng sâu năn Orseolia oryzae (Wood-Mason) ở điều kiện ngoài đồng của một số giống lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Phạm, Thị Kim Vàng
Vũ Quỳnh
Nguyễn, Thị Phong Lan
Keywords: Sâu năn
Giống lúa
chống chịu sâu năn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 392 .- Tr.3-8
Abstract: Trong những năm gần đây, sâu năn (muỗi hành) Orseolia oryzae (Wood - Mason) đã gây hại nghiêm trọng trên lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chọn lọc giống lúa kháng sâu bệnh đã là giải pháp khả thi, an toàn sinh thái trong quản lý sâu năn. Trong 2 năm liên tục, có 40 giống lúa được thanh lọc trong điều kiện đồng ruộng tại Viện Lúa ĐBSCL. Tỷ lệ gây hại của sâu năn hay tỷ lệ ống hành được ghi nhận ở 10, 20, 30, 40 và 50 ngày sau cấy để đánh giá mức độ kháng của mỗi giống lúa. Kết quả ghi nhận trên 40 giống lúa cho thấy trong vụ hè thu 2019 có 5 giống có phản ứng kháng đến kháng vừa với sâu năn bao gồm: W1263, OM9582, OM3673, OM11735 và OM10424; các giống còn lại có phản ứng nhiễm vừa đến nhiễm; vụ đông xuân 2019-2020, có 4 giống OM9582, OM3673, OM11735 và OM10424 có phản ứng nhiễm vừa, tất cả các giống còn lại có phản ứng nhiễm đến nhiễm nặng. Giống W1263 mang gen kháng Gm1 có thể được sử dụng trong các chương trình lai tạo giống kháng sâu năn cho vùng ĐBSCL.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42699
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.