Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42708
Nhan đề: Nghiên cứu lựa chọn hỗn hợp giá thể bầu và dinh dưỡng cho sản xuất cây dưa lưới ứng dụng công nghệ cao ở các tỉnh phía Bắc
Tác giả: Đoàn, Xuân Cảnh
Nguyễn, Đình Thiều
Nguyễn, Thị Hải Yến
Đoàn, Thị Thanh Thúy
Trịnh, Thị Lan
Từ khoá: Sản xuất công nghệ cao
Dinh dưỡng và giá thể
Cây dưa lưới
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 392 .- Tr.19-23
Tóm tắt: Nhằm hoàn thiện công nghệ sản xuất cây dưa lưới trồng trong nhà màng, nhà lưới ở các tỉnh phía Bắc, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã nghiên cứu, đánh giá một số hỗn hợp giá thể bầu và dinh dưỡng trong sản xuất cây dưa lưới ứng dụng công nghệ cao (CNC) năm 2019. Kết quả nghiên cứu đã xác định được hỗn hợp giá thể thích hợp là: 10% đất phù sa + 90% xơ dừa hoặc giá thể Peatman nhập từ Hà Lan. Về dinh dưỡng, sử dụng hỗn hợp: 100 kg NPK Haifa 21-11-21- 2SW + 600 kg phân NPK Haifa: 19-19-19 + 300 kg MgSO₄+50 kg Ca(NO₃)₂, cung cấp cho cây với liều lượng: 0,2 kg/1000 cây, 1,0 lít nước/cây/ngày (từ 1-10 ngày sau trồng); 0,5 kg/1000 cây, 1,5 lít nước/cây/ngày (từ 11-20 ngày); 1,0 kg/1000 cây, 2,5 lít nước/cây/ngày (từ 21- 30 ngày); 2,0 kg/1000 cây, 2,5 lít nước/cây/ngày (từ 31-66 ngày) và 1,5 kg/1000 cây, 2,0 lít nước/cây/ngày (từ 66- thu hoạch) đạt hiệu quả cao nhất.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42708
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.