Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42750
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Trường Thi-
dc.contributor.authorTrần, Cảnh Thắng-
dc.contributor.authorĐỗ, Cao Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh-
dc.date.accessioned2021-01-14T08:26:56Z-
dc.date.available2021-01-14T08:26:56Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42750-
dc.description.abstractNghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của tỏi và nghệ đến khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt gà Ri lai thả vườn. Tổng số 520 gà Ri lai 28 ngày tuổi được phân bổ hoàn toàn ngẫu nhiên vào bốn lô: 26 gà/lô với 5 lần lặp lại. Thức ăn cho gà trong nghiên cứu là khẩu phần cơ sở được phối trộn cho hai giai đoạn phát triển (4-8 tuần tuổi và 9-15 tuần tuổi). Gà ở lô đối chứng (ĐC) được cho ăn khẩu phần cơ sở, trong khi gà ở các lô thí nghiệm được ăn thức ăn là khẩu phần cơ sở có bổ sung 2% bột tỏi ở lô 1 (T1), 0,75% bột nghệ ở lô 2 (T2), 1,5% bột tỏi + 0,5% bột nghệ ở lô 3 (T3). Kết quả nghiên cứu cho thấy gà ở lô T3 có khối lượng lúc kết thúc thí nghiệm cao nhất (1.676 g) và tiêu tốn thức ăn thấp nhất (2,81 kgTĂ/kgTT) trong các công thức thí nghiệm cho cả giai đoạn nghiên cứu (P<0,05). Tỷ lệ sống của gà ở các lô T1 và T3 ở mức 94% và 97%, cao hơn lô đối chứng (87%) (P<0,05). Hơn nữa, thịt gà ở các lô ăn thức ăn có bổ sung bột nghệ (T2 và T3) có màu sẫm, đỏ và vàng hơn so với lô ĐC. Không có sự khác nhau rõ ràng giữa các công thức thí nghiệm về các chỉ tiêu năng suất thịt. Các kết quả của nghiên cứu này chứng minh rằng bổ sung bột tỏi và bột nghệ vào khẩu phần ăn có khả năng cải thiện khả năng sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng thịt gà Ri lai thả vườn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 392 .- Tr.106-112-
dc.subjectBột tỏivi_VN
dc.subjectBột nghệvi_VN
dc.subjectGà Ri laivi_VN
dc.subjectKhả năng sinh trưởngvi_VN
dc.subjectChất lượng thịtvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của các mức bổ sung bột tỏi (Allium sativum) và bột nghệ (Curcuma longa) đến khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của gà Ri lai thả vườnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.166.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.