Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42948
Nhan đề: Research of net shape forging process of flange companion in closed-die using numerical simulation
Tác giả: Nguyen, Quang Thang
Le, Trung Kien
Dinh, Van Duy
Phan, Thi Ha Linh
Từ khoá: Đầu khớp nối
Mô phỏng số
Dập khối chính xác
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 10 .- Tr.79-82
Tóm tắt: Cơ cấu truyền động, đầu khớp nối, bánh răng là những bộ phận quan trọng trong hệ thống truyền động của xe. Các chi tiết này yêu cầu độ chính xác về kích thước, hình dạng hình học và cơ tính cao. ứng dụng công nghệ dập khối chính xác để chế tạo các chi tiết trên sẽ giúp cải thiện cơ tính, tăng tuổi thọ, giảm chi phí gia công cơ và tiết kiệm vật liệu...Phương pháp mô phỏng số đã được sử dụng trong nghiên cứu này, để xác định các thông số vẽ kích thước hình học của phôi, lực dập, khả năng điển đẩy, nhiệt độ tạo hình hợp lý để có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có thể áp dụng phương pháp này để tối ưu quá trình dập khối chính xác trong khuôn kín.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42948
ISSN: 2615-9910
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
913.27 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.221.156


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.