Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42981
Title: Phong trào dân chủ ở Đài Loan thập niên 80 thế kỷ XX: Đảng Dân chủ tiến bộ ra đời và giải trừ giới nghiêm
Authors: Đào, Duy Đạt
Keywords: Hiệp ước Phòng thủ chung giữa Mỹ và Đài Loan
Luật quan hệ với Đài Loan
Tưởng Kinh Quốc
Đảng Dân chủ Tiên bộ (Dân Tiến đảng)
Luật an ninh quốc gia
Giải trừ giới nghiêm (Giải nghiêm)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.51-64
Abstract: Tiếp nối phong trào dân chủ hóa trong thập niên 70 của thế kỷ XX, tiến trình vận động hướng tới thể chế dân chủ ở Đài Loan trong thập niên 80 đã giành được những thành tựu chói sáng, khi Dân Tiến đảng ra đời và Thể chế Giới nghiêm bị xóa bỏ. Hai sự kiện trên có thể coi là bước ngoặt, khiến xã hội Đài Loan từng bước hòa nhập cộng đồng quốc tế, để đến nay, người dân được chung sống với những giá trị phổ quát của nhân loại - điều mà ngày nay đã được cả thế giới công nhận. Sự ra đời của Dân Tiến đảng (9-1986) và quá trình Giải nghiêm (7-1987) sẽ là nội dung của bài viết này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42981
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.