Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43175
Nhan đề: Nghiên cứu nhân giống phân loài Vân sam fansipan (Abies delavayi subsp. fansipanensis (Xiang Q. P.) Rushforth.) tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa
Tác giả: Nguyễn, Hùng Mạnh
Nguyễn, Văn Sinh
Lại, Thị Thu Hằng
Phí, Công Thường
Lê, Văn Nhân
Vương, Trọng Kha
Lê, Tú Anh
Từ khoá: Vân sam fansipan
IBA
Cát vàng mịn
Đất mùn trộn lẫn đất tầng A
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 396 .- Tr.112-116
Tóm tắt: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu nhân giống phân loài Vân sam fansipan (Abies delavayi subsp. fansipanensis (Xiang Q. P.) Rushforth.) ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa với việc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng IBA (dung dịch nồng độ 500, 1000 và 1500 mg/L) để xử lý hom giống và thử nghiệm trên hai giá thể: cát vàng mịn và đất mùn trộn lẫn đất tầng A. Mỗi nghiệm thức được bố trí lặp lại 3 lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc nhân giống phân loài Vân sam fansipan đạt hiệu quả cao khi xử lý hom bằng dung dịch IBA nồng độ 1500 mg/L và sử dụng giá thể đất mùn trộn lẫn đất tầng A với tỷ lệ hom ra rễ, số lượng rễ trung bình và tỷ lệ hom phát triển lá non lần lượt là 34,46%, 2,59 (rễ/hom) và 69,23%.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43175
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.