Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/434
Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh An Giang
Authors: Dương, Nhựt Long
Võ, Hoàng Liêm Đức Tâm
Nguyễn, Nhật Minh
Trương, Minh Thái
Nguyễn, Công Kha
Tiêu, Quốc Sang
Keywords: Tôm càng xanh
Mô hình nuôi
Biến đổi khí hậu
An Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ;Số 1 .- Tr.24-27,31
Abstract: Qua sự hợp tác nghiên cứu ứng dụng giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang và Trường Đại học Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh "Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh An Giang", nhằm xây dựng hoàn thiện quy trình nuôi tôm trong ruộng lúa luân canh, ứng dụng hiệu quả công nghệ mạng cảm biến để kiểm soát giám sát tốt điều kiện môi trường, góp phần phát triển bền vững môi trường nuôi, thực hiện từ tháng 4/2017- tháng 01/2018 tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/434
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.