Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43816
Nhan đề: Kết quả nghiên cứu một số dòng lúa triển vọng năng xuất và chất lượng cao cho tỉnh Khánh Hòa
Tác giả: Phạm, Thị Oanh
Quan, Thị Ái Liên
Võ, Công Thành
Từ khoá: Khảo nghiệm
Chọn giống
Giống lúa triển vọng
Khánh Hòa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 339 .- Tr.24-30
Tóm tắt: Tiến hành khảo nghiệm cơ bản theo quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lúa qua 2 vụ đông xuân 2015-2016 và hè thu 2016 bộ dòng lúa mới có nguồn gốc từ Đại học Cần Thơ chọn tạo, thí nghiệm được bố tri theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên 10 nghiệm thức, 3 lần lặp lại tại 3 huyện, gồm Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, kết họp với đánh giá chất lượng hạt gạo và gien thơm fgr của các dòng lúa mới bằng dấu chỉ thị phân tử BADH2.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43816
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.