Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43886
Title: Hợp tác trong hoạt động marketing điểm đến du lịch vùng tại Việt Nam
Authors: Phạm, Trương Hoàng
Hoàng, Thị Lan Hương
Đào, Minh Ngọc
Phùng, Thị Hằng
Keywords: Hợp tác
Marketing
Điểm đến
Du lịch
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 579 .- Tr.80-82
Abstract: Trong thời gian qua, cùng với quá trình phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam, hoạt động marketing điểm đến du lịch ngày càng được chú trọng. Cùng với đó, hợp tác trong hoạt động marketing giữa các địa phương trong một vùng ngày càng được mở rộng. Nghiên cứu này phân tích tiến trình, hoạt động và kết quả của một số mô hình hợp tác marketing điểm đến du lịch vùng tại Việt Nam. Phân tích cho thấy sự đa dạng của hoạt động hợp tác marketing điểm đến du lịch vùng từ người định hướng, nội dung hoạt động, cách thức tổ chức. Bài báo đề xuất một số vấn đề cần giải quyết nhằm thúc đẩy hợp tác trong hoạt động marketing điểm đến du lịch vùng tại Việt Nam hiện nay bao gồm từ định hướng, nguồn lực cho tới cách thức tổ chức thực hiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43886
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.