Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4393
Title: Thực hiện mục tiêu một triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Bùi, Thị Quỳnh Trang
Keywords: Doanh nghiệp
Mục tiêu thành lập
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 13 .- Tr.10-14
Abstract: Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/05/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020 có đề ra mục tiêu là “Đến năm 2020, xây dựng DN Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu DN hoạt động, trong đó có các DN có quy mô lớn, nguồn lực mạnh". Để thực hiện mục tiêu này, những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến việc thúc đẩy thành lập DN và hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Tuy nhiên, số lượng DN đang hoạt động vẫn tăng rất chậm và còn cách rất xa so với mục tiêu đề ra cho năm 2020.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4393
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_385.98 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.