Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44299
Nhan đề: Bàn về hành vi đồng phạm trong tội tham ô tài sản qua một vụ án thực tế
Tác giả: Lê, Đăng Doanh
Từ khoá: Hành vi đồng phạm
Tham ô tài sản
Vụ án thực tế
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 01 .- Tr.41-43
Tóm tắt: Tác giả nêu ra một vụ án cụ thể mà việc định tội danh đối với bị cáo còn nhiều quan điểm khác nhau để bạn đọc cùng nghiên cứu, trao đổi, giúp cho việc hiểu và áp dụng pháp luật thống nhất trong thực tiễn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44299
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.