Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44610
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại Eximbank chi nhánh An Giang
Authors: Tô, Thiện Hiền
Keywords: Hoạt động ngân hàng
Cho vay tiêu dùng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 28 .- Tr.96-98
Abstract: Bài viết đánh giá khái quát thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh An Giang (Eximbank chi nhánh An Giang) trong giai đoạn 2017- 2019. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại Eximbank chi nhánh An Giang nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44610
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.