Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44657
Nhan đề: Xử lý mùi hôi trong khí thải sản xuất bột cá từ cá biển bằng phương pháp sinh học góp phần bảo vệ môi trường
Tác giả: Bùi, Tiến Trường
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Từ khoá: Xử lý mùi hôi trong khí thải
Bột cá từ cá biển
Phương pháp sinh học
Góp phần bảo vệ môi trường
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 24 .- Tr.27-29
Tóm tắt: Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu về xử lý mùi hôi trong khí thải sản xuất bột cá từ cá biển bằng phương pháp sinh học được tiến hành khảo sát và đặt mô hình thực nghiệm tại Nhà máy chế biến bột cá Lộc An, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các phương pháp được thực hiện trong nghiên cứu là phương pháp thừa kế, phân tích mẫu, tổng hợp và xử lý số liệu, so sánh và đánh giá.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44657
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.