Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/447
Title: Hoạt động của Trung tâm Công nghệ Sinh học An Giang một năm nhìn lại
Authors: Nguyễn, Công Kha
Keywords: Trung tâm Công nghệ Sinh học An Giang
Hoạt động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ;Số 1 .- Tr.10-12,15
Abstract: Với chức năng đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu trong lĩnh vực công nghệ sinh học vào sản xuất nhằm tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao phục vụ tốt trong nhu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/447
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.