Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44721
Nhan đề: Ông giáo già mê trẻ con
Tác giả: Tăng, Hoàng Phi
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.49
Tóm tắt: Ở cái xóm “khỉ ho cò gáy’’ này có một ông già mê trẻ con. Người ta không biết ông đến từ đâu, gốc gác chỗ nào, chỉ nhớ ông tới đây từ rất lâu, không vợ con, dựng một ngôi nhà nho nhỏ phía triền đồi và dạy học miễn phí cho bọn trẻ con. ông tên Thặng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44721
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
879.25 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.