Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44954
Nhan đề: Cây Nghệ đen
Tác giả: Nguyễn, Thọ Biên
Từ khoá: Cây Nghệ đen
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 615 .- Tr.14
Tóm tắt: Những đặc điểm, hình thái, nguồn gốc của cây Nghệ đen. Công dụng của Nghệ đen trong y học cổ truyền, y học hiện đại. Một số bài thuốc từ Nghệ đen như: chữa tắt kinh bụng đau, đau hạ sườn, đau bụng do khí lạnh, đầy bụng v.v…
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44954
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
607.24 kBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.