Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45064
Nhan đề: Những chú ý cần thiết khi dùng thuốc cho người mang thai
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Thuốc
Cần thiết
Chú ý
Người mang thai
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 617 .- Tr.08-09
Tóm tắt: Danh mục thuốc có khả năng gây hại cho thai khá nhiều. Tuy nhiên cũng có loại có chống chỉ định tuyệt đối (thầy thuốc không bao giờ cho dùng) và cũng có loại chỉ chống chỉ định tương đối (thầy thuốc vẫn có thể cân nhắc cho dùng khi cần thiết). Nếu dùng bừa bãi thì có hại nhưng nếu từ chối mọi thứ thì sẽ gây trở ngại cho việc điều trị.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45064
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.17 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.