Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4522
Title: Phương trình đạo hàm riêng cấp một và phương trình tích phân
Authors: Phùng, Kim Chức
Võ, Thành Linh
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tính duy nhất và su tồn tại của nghiệm
Description: 59 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4522
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
479.53 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.