Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4535
Title: Một số vấn đề liên quan đến khối nón- khối trụ-khối cầu
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Trúc
Nguyễn, Thị Thu Sương
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống lại lý thuyết, tổng hợp công thức, xây dựng, chứng minh công thức đặc biệt (tính nhanh), phân dạng bài tập đưa ra phương pháp giải tự luận và trắc nghiệm về các đến liên quan đến khối tròn xoay.
Description: 83 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4535
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.