Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45668
Nhan đề: Mối quan hệ giữa tính cách khách hàng, giá trị mối quan hệ và chất lượng sống của người tiêu dùng trong ngành bán lẻ tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê, Quang Bình
Từ khoá: Tính cách khách hàng
Giá trị mối quan hệ
Chất lượng sống của người tiêu dùng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.49-52
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm khám phÁ mối quan hệ giữa tính cách khách hàng, giá trị mối quan hệ và chất lượng sống của người tiêu dùng trong ngành bán lẻ tại 3 thành phổ: Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 680 người tiêu dùng trong ngành bán lẻ tại 3 thành phố trên để kiểm định thang đo, mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 giả thuyết được chấp nhận, gồm; Tính cách dễ chịu; Tính cách sẵn sàng trải nghiệm; Giá trị mối quan hệ; Chất lượng sống; Ổn định cảm xúc của khách hàng tác động có ý nghĩa tích cực lên chất lượng sống của người tiêu dùng trong ngành bán lẻ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45668
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.