Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/460
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Biến đổi khí hậu
Kinh tế
Chuyển dịch cơ cấu
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 1 .- Tr.29-32
Abstract: Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một hiện tượng đã và đang diễn biến trong quá khứ cũng như hiện tại và được dự đoán là có thể biến động nhanh hơn trong tương lai. Sự gia tăng quá nhiều chất khí do các hoạt động công nghiệp và nông nghiệp vào bầu khí quyển đã gây nên hiệu ứng nhà kính và hệ quả là tạo nên hiện tượng nóng nên toàn cầu làm băng tan ở hai đầu cực, khiếm mực nước biển đã và đang dâng cao. Từ đó, cán cân tuần hoàn nước thay đổi làm đe dọa toàn bộ hệ sinh thái hiện hữu, đặc biệt là vùng đất đồng bằng thấp và các vùng ven biển.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/460
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.