Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46867
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Trọng Luận-
dc.date.accessioned2021-03-16T02:23:45Z-
dc.date.available2021-03-16T02:23:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3879-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46867-
dc.description.abstractTheo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành, chương trình máy tính là đối tượng được bảo hộ bởi quyền tác giả và không được bảo hộ bằng cơ chế cấp bằng độc quyền sáng chế (patent). Thế nhưng, liệu rằng việc xem chương trình máy tính như một loại hình tác phẩm được bảo hộ bởi quyền tác giả trong pháp luật Việt Nam đã hợp lý hay chưa? Có những quan điểm nào liên quan đến cơ chế bảo hộ chương trình máy tính? Bài viết phân tích cơ chế bảo hộ chương trình máy tính tại Việt Nam theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009), đồng thời đánh giá những quan điểm khác nhau về bảo hộ chương trình máy tính. Từ đó bài viết đề xuất phương hướng hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về vấn đề này.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Pháp lý;Số 06 .- Tr.63-68-
dc.subjectSở hữu trí tuệvi_VN
dc.subjectChương trình máy tínhvi_VN
dc.subjectPhần mềmvi_VN
dc.subjectQuyền tác giảvi_VN
dc.subjectSáng chếvi_VN
dc.titleBảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với chương trình máy tínhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.