Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46870
Nhan đề: Thực trạng pháp luật Việt Nam về tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và một số góp ý cho dự thảo Luật thi hành án hình sự năm 2010 sửa đổi
Tác giả: Ngô, Hữu Phước
Từ khoá: Tiếp nhận và chuyển giao
Người đang chấp hành án phạt tù
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 06 .- Tr.69-80
Tóm tắt: Bài viết đi sâu phân tích, đánh giá cụ thể về thẩm quyền, quy trình hợp tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài và quy trình tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam được quy định trong Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và Luật Thi hành án hình sự năm 2010. Trên cơ sở đó, bài viết kiến nghị sửa đổi bổ sung một số quy định của Luật Thi hành án hình sự 2010.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46870
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.