Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4688
Title: Các mô hình phân phối bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng và xu hướng phát triển tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Thành
Hoàng, Thị Bích Ngọc
Keywords: Bảo hiểm nhân thọ
Mô hình phân phối
Ngân hàng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 8 .- Tr.48-54
Abstract: Bài viết giới thiệu sơ bộ mô hình Bancassurance phổ biến trên thế giới cũng như thực tiễn triển khai tại Việt Nam, nêu những triển vọng cũng như những khuyến nghị để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động Bancassurance với bảo hiểm nhân thọ trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4688
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.