Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4690
Title: Yêu cầu tất yếu rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên
Authors: Nguyễn, Văn Định
Keywords: Xây dựng Đảng
Đảng viên
Rà soát
Sàng lọc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01 .- Tr.25-27
Abstract: Xây dựng đội ngũ đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng thì vấn đề mang tính quyết định là phải xây dựng được đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh và năng lực công tác. Để làm được điều này, một trong những công việc quan trọng là phải thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa ngay những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4690
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_216.65 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.