Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4720
Title: Thực tiễn nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Ma, Thị Hằng
Keywords: Doanh nghiệp
Năng lực tài chính
Bài học kinh nghiệm
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 515 .- Tr.10-12
Abstract: Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt, một vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đó là năng lực tài chính, làm thế nào để nâng cao năng lực tài chính cho doanh nghiệp là điều mà các nhà quản trị luôn quan tâm. Tác giả bài báo đã nghiên cứu thực tiễn năng lực tài chính của doanh nghiệp ở một số quốc gia trên thế giới và xin đưa ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nhiệp Việt Nam để làm tài liệu tham khảo giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính của mình, nâng cao khả năng cạnh tranh và ngày càng phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4720
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_279.09 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.