Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47213
Title: Trung Quốc với xu hướng văn minh hóa, tự cường dân tộc trong thế kỷ XIX
Authors: Lê, Thị Anh Đào
Keywords: Tự cường dân tộc
Trung Quốc
Văn minh hóa
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.71-76
Abstract: Phương Đông thời kỳ cận đại là nơi đối đầu gay gắt với chủ nghĩa thực dân phương Tây, đồng thời cũng là nơi hội tụ và giao lưu của hai nền văn hóa, văn minh Đông - Tây. Trải qua mấy thế kỷ, lịch sử phương Đông đã chứng kiến sự vùng dậy của một châu Á trước chủ nghĩa thực dân, đáng chú ý nhất là dân tộc Nhật Bản. Bài viết đề cập đến phong trào văn minh hóa diễn ra với góc độ và màu sắc khác nhau, tạo nên một nét mới trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47213
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.