Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47540
Title: Ảnh hưởng bất lợi của thuốc chống nấm với thai
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Thai
Bất lợi
Ảnh hưởng
Thuốc chống nấm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 631 .- Tr.05
Abstract: Thuốc chống nấm đa phần dùng bôi lên da nhưng cũng có loại phải uống mới có hiệu quả. Đa số chúng có ảnh hưởng không có lợi cho thai. Bài viết giới thiệu một số thuốc và cách dùng cụ thể nhằm tránh các tác hại đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47540
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
218 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.