Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47786
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Thanh Tùng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Vân Anh-
dc.contributor.authorTrần, Văn Thời-
dc.date.accessioned2021-03-23T03:33:09Z-
dc.date.available2021-03-23T03:33:09Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2354-1342-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47786-
dc.description.abstractLạm phát là sự gia tăng liên tục trong mức giá chung của nền kinh tế theo thời gian. Đây là một hiện hiện tượng kinh tế vĩ mô cơ có thể gây những bất ổn đối với nền kinh tế, vì vậy, lạm phát luôn là vấn đề được Chính phủ theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Việc nghiên cứu, xem xét sự biến động của lạm phát và các nhân tố tác động đến lạm phát cũng được các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước quan tâm. Bài viết của nhóm nghiên cứu là một phần kết quả trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu: “Ứng dụng mô hình tự hồi quy Vector (VAR) để phân tích và dự báo lạm phát ở Việt Nam”, mã số CT 2018: 05-51. Với cơ sở dữ liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu tổng hợp biến động lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2017, đồng thời phân tích và chỉ ra những nhân tố tác động đến lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn này. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng sử dụng mô hình Holt – Winter để dự báo lạm phát ở Việt Nam cho giai đoạn 2018 – 2021, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách vĩ mô để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam trong thời gian tới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 15 .- Tr.65-69-
dc.subjectLạm phátvi_VN
dc.subjectCác nhân tố tác độngvi_VN
dc.subjectKiểm soát lạm phátvi_VN
dc.subjectMô hình VARvi_VN
dc.titleLạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2017: Diễn biến, nhân tố tác động và dự báovi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.