Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48008
Nhan đề: Cây Tỏa dương & cây Dó đất
Tác giả: Nguyễn, Thọ Biên
Từ khoá: Cây Tỏa dương
Cây Dó đất
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 624 .- Tr.12-13
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu đặc điểm nguồn gốc, tính chất, công dụng trong y học hiện đại, y học cổ truyền của hai loại cây Tỏa dương và cây Dó đất. Một số bài thuốc được trích xuất từ hai loại cây này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48008
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.