Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48008
Title: Cây Tỏa dương & cây Dó đất
Authors: Nguyễn, Thọ Biên
Keywords: Cây Tỏa dương
Cây Dó đất
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 624 .- Tr.12-13
Abstract: Bài viết giới thiệu đặc điểm nguồn gốc, tính chất, công dụng trong y học hiện đại, y học cổ truyền của hai loại cây Tỏa dương và cây Dó đất. Một số bài thuốc được trích xuất từ hai loại cây này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48008
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.