Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48085
Title: Người cao tuổi cần chú ý gì khi dùng calci
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Người cao tuổi
Dùng calci
Chú ý
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 627 .- Tr.12-13
Abstract: Trước đây, vì ngộ nhận calci sẽ cải thiện được bệnh loãng xương tuổi già mà người ta khuyến khích dùng với quan niệm “calci là chiếc gậy của tuổi già”. Ngày nay, sau nhiều nghiên cứu khoa học, quan niệm đó không còn đúng nữa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48085
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.