Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48131
Nhan đề: Các nhóm thuốc gây hại xương
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Thuốc
Xương
Tác dụng phụ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 628 .- Tr.06-07
Tóm tắt: Các nhóm thuốc có thể gây hại xương. Cần tránh dùng hoặc nếu dùng khi vì điều kiện cần thiết thì phải dùng cách nhằm hạn chế tác dụng không mong muốn này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48131
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
726.88 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.