Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48131
Title: Các nhóm thuốc gây hại xương
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Thuốc
Xương
Tác dụng phụ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 628 .- Tr.06-07
Abstract: Các nhóm thuốc có thể gây hại xương. Cần tránh dùng hoặc nếu dùng khi vì điều kiện cần thiết thì phải dùng cách nhằm hạn chế tác dụng không mong muốn này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48131
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
726.88 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.120.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.