Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48292
Nhan đề: Áp dụng quản trị doanh nghiệp theo phong cách Nhật Bản: Nghiên cứu tại một số doanh nghiệp điển hình trong cộng đồng doanh nghiệp Keieijuku
Tác giả: Phạm, Thu Hương
Nguyễn, Thị Hiền
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp
Phong cách Nhật Bản
Keieijuku
Doanh nghiệp Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.26-32
Tóm tắt: Bài viết làm rõ những đặc trưng của phong cách Nhật Bản trong quản trị doanh nghiệp, yếu tố tạo nên kỳ tích một đất nước Nhật Bản với “sức mạnh mềm” và đầy bản sắc riêng, không hòa lẫn với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Đây là thực tiễn được ứng dụng thí điểm tại các doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo Kinh doanh cao cấp – Keieijuku tại Viện VJCC, Trường đại học Ngoại thương, dưới sự hợp tác của Cơ quan Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã và đang tiếp cận phương thức quản lý, kinh doanh theo phong cách Nhật Bản. Kết quả đưa đến thành công trên nhiều phương diện (thị trường, doanh thu, chất lượng nguồn nhân lực, quy trình sản xuất, tư duy của lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp…). Dựa trên nghiên cứu thực chứng, bài viết gợi mở một số bài học để tiếp tục thực hiện phương thức quản trị Nhật Bản tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48292
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.24 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.