Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48298
Nhan đề: Công nghệ Blockchain - xu hướng phát triển tất yếu trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam
Tác giả: Đàm, Thanh Tú
Đỗ, Thế Dương
Nguyễn, Phương Lan
Trần, Thị Hương Trà
Từ khoá: Công nghệ Blockchain
Xu thế phát triển
Ngân hàng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 02 .- Tr.29-33
Tóm tắt: Sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008, Saftoshi - người mà danh tính thật sự vẫn còn là một ẩn số đã phát hành “sách trắng” Bitcoin, mô tả một phiên bản “tiền mật mã ngang hàng”. Tại thời điểm đó, người ta chỉ biết đến Bitcoin và công nghệ đứng sau nó thì chưa có tiếng vang như thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay Blockchain đã được phát triển và cải tiến trở thành một trong những công nghệ đột phá lớn nhất với tiềm năng ảnh hưởng rộng lớn tới mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực từ tài chính đến Sản xuất kinh doanh và thậm chí là cả ngành giáo dục. Bài viết sau giới thiệu về công nghệ Blockchain và trường hợp ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng cũng như những thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48298
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.221.156


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.