Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48424
Nhan đề: Bối cảnh quốc tế sau khủng hoảng 2008 – 2009 và triển vọng đến năm 2030
Tác giả: Chu, Đức Dũng
Phạm, Anh Tuấn
Nghiêm, Tuấn Hùng
Từ khoá: Bối cảnh quốc tế
Trật tự thế giới
Khủng hoảng
Hợp tác và cạnh tranh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.03-11
Tóm tắt: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 – 2009 trở thành một bước ngoặc quan trọng dẫn tới những biến động và sự nảy sinh của những xu thế lớn trong bối cảnh quốc tế. Có những biểu hiện rõ ràng của sự bất ổn, khó lường khi các quốc gia phải tìm cách khắc phục những tác động tiêu cực của khủng hoảng, từ đó dẫn tới sự thay đổi trong tương quan sức mạnh kinh tế, một trật tự thế giới đa trung tâm, sự cạnh tranh của những dạng thức hợp tác mới và những dao động trong quan hệ giữa các quốc gia. Trong khi đó, quản trị toàn cầu và các cơ chế hợp tác quốc tế, khu vực đang gặp nhiều thách thức, còn chủ nghĩa dân tộc cực đoan chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa dân túy và tư tưởng đơn phương lại lên ngôi. Dù vậy, xu thế hòa bình vẫn được duy trì khi các cường quốc cố gắng tránh những va chạm đáng tiếc. Dự báo đến năm 2030, công nghệ sẽ trở thành yếu tố quan trọng cấu thành sức mạnh tổng hợp quốc gia, và làm biến đổi tương quan quyền lực quốc tế. Tính đa cực của hệ thống quốc tế trở nên rõ ràng hơn, và các chủ thể phi quốc gia sẽ có tác động và vai trò lớn. Hòa bình và phát triển tiếp tục là xu thế chủ đạo, tồn tại song song với những vấn đề dai dẳng và nguy cơ xung đột cục bộ không thể bị loại trừ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48424
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.132.31


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.