Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48454
Nhan đề: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sữa thực vật của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Thị Ngọc Như
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sữa thực vật của người tiêu dùng tại TP. Cần Thơ, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm đẩy mạnh tiêu dùng sữa thực vật tại TP. Cần Thơ.
Mô tả: 91 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48454
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.