Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4851
Nhan đề: Xu hướng thay đổi diện tích đất canh tác của hộ nông thôn khu vực Đồng bằng sông Hồng
Tác giả: Phạm, Thị Mai Hương
Nguyên, Thành Vũ
Đồng, Văn Đạt
Từ khoá: Thay đổi cơ cấu
Đất canh tác
Nông hộ
Đồng bằng sông Hồng
Diện tích
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 515 .- Tr.78-80
Tóm tắt: Thay đổi cơ cấu về diện tích đất nông nghiệp đang diễn ra tại Việt Nam cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên kết quả thực tế lại cho thấy xu hướng chuyển dịch về diện tích hộ lại ngược với xu hướng chung khi diện tích trung bình của nông hộ ngày càng nhỏ đi và số lượng các hộ có diện tích nhỏ ngày càng tăng. Chính vì vậy cần phải xác định đúng xu hướng chuyển dịch về cơ cấu của diện tích hộ nông thôn để có thể có những chính sách điều chỉnh kịp thời.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4851
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_250.69 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.252.196


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.