Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/487
Title: Di sản văn bản kho tàng sử thi Tây Nguyên và việc hóa giải hiện tượng "đứt gãy" trong tiếp nhận
Authors: Nguyễn, Hữu Sơn
Keywords: Di sản văn bản
Kho tàng sử thi
Tây Nguyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 2 .- Tr.27-29
Abstract: Trong thời gian qua, các nhà khoa học, nhà quản lý ở trung ương và địa bàn Tây Nguyên đã chủ động sưu tầm, xuất bản nguồn sử thi Tây Nguyên đồ sộ, hóa giải hiện tượng "đứt gãy" có tính quy luật của sử thi truyền thống. Nhờ đó, giá trị tinh thần của di sản sử thi Tây Nguyên tiếp tục được bảo tồn chuyển hóa, tái sinh trong vận hội mới, với các loại hình nghệ thuật hiện đại, phương thức biểu hiện và cách thức tiếp nhận kiểu mới, phù hợp với tiến trình phát triển của thời đại mới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/487
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.