Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48850
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ
Authors: Lê, Trung Ngọc Phát
Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh các dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Cần Thơ qua ba năm 2017 – 2019. Từ đó đề ra các giải pháp góp phần phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng.
Description: 87 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48850
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.120.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.