Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/491
Title: Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám - GIS trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
Authors: Nguyễn, Thanh Hùng
Đặng, Hoàng Thanh
Phạm, Hồng Cường
Keywords: Công nghệ viễn thám
Thiên tai
Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 2 .- Tr.32-34
Abstract: Biến đổi khí hậu và nước biển dâng là những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Thiên tai được dự báo ngày càng gia tăng và có xu hướng cực đoan hơn ở hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để chủ động trong công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, nhiều công nghệ quan trắc, dự báo, cảnh báo đã được áp dụng. Trong đó, công nghệ viễn thám - GIS là một trong những công nghệ đang được ứng dụng phổ biến nhờ khả năng phát hiện những thay đổi của bề mặt trái đất trên phạm vi lớn theo không gian và thời gian. Việc ứng dụng công nghệ này cho phép xử lý, chiết tách thông tin, kết nối và quản lý những dữ liệu cần thiết phục vụ cho các giai đoạn của công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Đồng thời, công nghệ viễn thám - GIS còn đặc biệt hữu ích khi kết hợp với hệ thống định vị toàn cầu trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tức thời cho những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/491
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.