Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4914
Title: Những đặc điểm mới trong quan hệ Trung – Mỹ thời Donald Trump
Authors: Hoàng, Huệ Anh
Keywords: Quan hệ Trung – Mỹ
Donald Trump
Lợi ích dân tộc
“Một vành đai, một con đường”
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.43-53
Abstract: Từ đầu thế kỷ đến nay, những biến đổi sâu sắc của tình hình quốc tế và đi kèm theo đó là những điều chỉnh trong chiến lược đối ngoại của Trung Quốc và Mỹ khiến quan hệ Trung – Mỹ mang nhiều yếu tố khó đoán định. Việc Donald Trump trúng cử tổng thống Mỹ vào cuối năm 2016 khiến cho quan hệ Trung – Mỹ càng ẩn chứa thêm nhiều biến số. Bài viết phân tích đặc điểm cá nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump như kinh nghiệm chính trường, tư duy trọng thương, hướng đến kết quả, kiểu lãnh đạo theo mô hình đấu tranh; sự điều chỉnh thứ tự ưu tiên trong lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và Mỹ, sự đối lập trong “quốc tế quan”, giữa chính quyền Tập Cận Bình và chính quyền Trump để đưa ra nhận định, cọ sát kinh tế có chiều hướng gia tăng cạnh tranh Trung – Mỹ, đồng thời đây sẽ là cơ hội “vàng” để Trung Quốc dành được tiếng nói nhiều hơn trong nền quản trị toàn cầu.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4914
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_674.44 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.